Cách pha Swedish Bitters khô: Cho hỗn hợp các thành phần trên vào hủ (keo) 2 lít, và đổ vào hủ (keo) 1.5 lít rượu lúa mạch hay rượu trái cây nồng độ 38-40. Để hủ (keo) chứa hỗn hợp đó dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần bếp lò trong vòng 14 ngày, phải lắc đều mỗi ngày. Lọc lấy chất lỏng bỏ vào chai nhỏ, đóng kín và cất giữ ở nơi thoáng mát. Cách này giúp lưu giữ phương thuốc sử dụng được trong nhiều năm. Càng để lâu thì hiệu quả của phương thuốc này càng cao! Lắc đều trước khi sử dụng!